Nieuws

Heideschapen begrazen Eemdijken

Sinds enige dagen loopt er een kudde Kempische heideschapen over 16 ½ km dijk langs de Eem in Eemnes. De 200 grazers zijn door het Waterschap Vallei & Eem ingehuurd. Overdag begeleidt een herder met zijn bordercollies de kudde. De schapen kunnen uitstekend worden ingezet voor landschapsbeheer. Het begrazen door schapen heeft een positief effect op de plantengroei omdat de bodem verschraald. Er zal meer variatie in de begroeiing ontstaan.

Tegenwoordig zijn er nog zo’n 1500 Kempische Heideschapen, verdeeld over enkele kudden. Omstreeks 1900 waren er zo’n 40.000 Kempische Heideschapen, maar met het verdwijnen van de heide, de komst van kunstmest en de concurrentie van de bevleesde Texelaars was het ras rond 1960 vrijwel uitgestorven..