Nieuws

Ontwerp-Streekplan vastgesteld

Utrecht is een erg aantrekkelijke provincie, volgens gedeputeerde Jan Streng. ”Maar ook een provincie, waar iedereen ruimte wil voor wonen, water, wegen, recreatie, landbouw, natuur en bedrijven. Allemaal conflicterende belangen, die vragen om duurzame oplossingen". Gedeputeerde Staten (GS) willen zorgvuldig omgaan met de ruimte en dus ook met de Eemvallei. Met het voorlopig vaststellen van het Ontwerp-Streekplan kiezen GS voor beheerste groei en zorgvuldig ruimtegebruik.

Rond elke stad of dorp trekt de provincie een bebouwingsgrens, een rode contour. Deze contouren zijn in nauw overleg met gemeenten getrokken.

GS hebben het Ontwerp-Streekplan voorlopig vastgesteld omdat de provincie nog verder moet overleggen met gemeenten, waterschappen en haar planologische commissie. De resultaten hiervan worden door GS in de definitieve vaststelling van het Ontwerp-Streekplan in november van dit jaar meegenomen. Begin 2003 start de formele inspraak en in de zomer van dat jaar stellen provinciale staten het Streekplan Utrecht 2005-2015 definitief vast. Het Ontwerp-Streekplan is te downloaden via www.provincie-utrecht.nl onder het item ‘ontwikkeling streekplan’.