Nieuws

Nederland op kop met natuurbescherming

De Europese Commissie heeft in met de Nederlandse bijdrage van 141 Habitatrichtlijngebieden aan Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland is hiermee volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste land in de Europese Unie dat zijn bijdrage hieraan heeft afgerond. Natura 2000 heeft als doel het behoud en herstel van de biodiversiteit.