Nieuws

Reconstructieplan gericht op landelijk gebied

Vrijwel gelijktijdig met het Streekplan wordt gewerkt aan een reconstructieplan voor Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei. Het lijkt verwarrend maar volgens secretaris Aart de Kruijf van de reconstructiecommissie is dat niet zo: "Natuurlijk valt het oostelijke deel van Utrecht ook onder het Streekplan maar het reconstructieplan is met name gericht op de inrichting van het landelijke gebied. Bovendien stemmen we alles op elkaar af, dus de twee plannen bijten elkaar niet".

Het reconstructieplan wordt gemaakt in opdracht de provincies Utrecht en Gelderland en vloeit voort uit de Reconstructiewet. Het is de bedoeling om enerzijds agrarische bedrijven met voldoende perspectief toekomstkansen te bieden op een goede plek en leegkomende stallen van stoppende bedrijven te slopen. Anderzijds worden natuurgebieden beter beschermd en uitgebreid. Bovendien wordt het watersysteem verbeterd en wordt het gebied aantrekkelijker voor recreanten. Het ontwerp-reconstructieplan wordt eind 2003 aangeboden aan gedeputeerde staten. Provinciale staten stellen het plan midden 2004 vast. Daarna moeten de ministeries van landbouw en ruimtelijke ordening nog groen licht geven.
Meer informatie: www.svgv.nl / klikken op reconstructie)