Nieuws

De Vereniging Vrij Polderland

De Vereniging Vrij Polderland in Soest is een een actieve vereniging met ruim 400 leden. Maar niet iedereen kent haar en daarom willen wij haar aan u voorstellen, vooral omdat er raakvlakken zijn met het oostelijk deel van Eemvallei. De vereniging staat voor bescherming van individuele en gezamenlijke interesses met betrekking tot de natuur om hen heen. Het behoud van een waardevol woon- en verblijfsklimaat. Zij wenst op te komen voor een evenredige en evenwichtige verdeling van het groen in hun omgeving en zij beseft dat groei een wezenlijk onderdeel is van de maatschappij maar zij wil daarbij kritisch de vinger aan de pols houden.

De leden van de Vereniging Vrij Polderland zijn actief in hun directe woonomgeving.Zij verschaffen informatie over nieuwe ontwikkelingen en toetsen de ontwikkelingen aan de ideëen die zij uitdragen. De vereniging zal waar nodig stappen ondernemen om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden of aan te laten passen. Wilt u iets meer weten over de vereniging, dan kunt u hun site www.vrijpolderland.nl bezoeken.