Nieuws

Informatieavond over de voorgenomen plaatsing van windturbines

Je laat je slaapkamer toch ook niet door een ander inrichten? Dus je provincie ook niet! Met deze slogan wil de provincie Utrecht alle inwoners attent maken op de ter inzage legging van het Ontwerp-Streekplan van de provincie Utrecht en het MER, grootschalige locaties windenergie (windturbines). MER staat voor Milieu Effect Rapportage. Het Ontwerp-Streekplan ligt van 20 januari t/m 16 februari 2004 tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis (Pythagoraslaan 101 in Utrecht) en in alle gemeentehuizen van de provincie.

Windenergie/windturbines (Bunschoten/Eemnes)
Op donderdag 15 januari 2004 wordt een inforrmatieavond georganiseerd die volledig in het teken staat van windenergie en windturbines. De locatie is De Mandemaaker, Kerkstraat 103 in Bunschoten-Spakenburg. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de aanvang is 20.00 uur. Meer info over deze en andere inloopavonden voor het Ontwerp-streekplan staan op www.streekplanutrecht.nl