Nieuws

Red de Eemvallei: Dien uw bedenkingen tegen de windturbines bij de Provincie in

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is nog steeds verbijsterd over het plan van de provincie om de hoogste windturbines (122-137 m), ooit in Nederland gebouwd, langs de Rijksweg A1 in de Eemvallei te gaan neerzetten. Dit staat in het Ontwerp-Streekplan dat sinds 2 december 2003 is goedgekeurd.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is wel voorstander van het opwekken van windenergie maar niet op deze waardevolle plaats. Door de windturbines die 40 flatverdiepingen hoog worden zal ernstige horizonvervuiling ontstaan. Ook zullen vogelsoorten er schade van ondervinden, vooral tijdens de vogeltrek. Denk dan aan ganzensoorten die veel in de Eemvallei fourageren en die daarvoor lager gaan aanvliegen en in de windturbines vermalen zullen gaan worden.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de Eemvallei onaangetast blijft. Maak nu in uw eigen woorden een bezwaarschrift (formeel heet dit ‘bedenkingen Ontwerp-streekplan en Milieu Effect Rapportage’). Mocht u daarmee moeite hebben, dan kunt u bij de stichting een voorgedrukt formulier voor de bedenkingen aanvragen. Uw bedenkingen moeten wel uiterlijk 16 februari 2004 bij de Provincie Utrecht binnen zijn. De inspraak periode loopt van 20 januari t/m 16 februari 2004.

Inspraakmogelijkheden
Tijdens de inspraakperiode is het mogelijk bedenkingen in te dienen. Dit kan op verschillende manieren, te weten: Schriftelijk: richten aan de Statengriffier van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, onder vermelding van bedenkingen Ontwerp-streekplan en MER, of via Internet: www.streekplanutrecht.nl, of via e-mail: mailto:inspraakstreekplan@provincie-utrecht.nl onder vermelding van bedenkingen Ontwerp-streekplan en MER.

U kunt uw bedenkingen uiterlijk donderdag 12 februari a.s ook bezorgen bij het secretariaat van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’, p/a De Gondel 4, 3742 GM Baarn. De stichting zorgt dan voor tijdige doorzending naar de provincie Utrecht.