Nieuws

Baggeren Eemmond gestart

Met het baggeren van de eerste bak met modder heeft gedeputeerde de heer J. Binnekamp officieel de werkzaamheden in de Eemmond geopend. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Utrecht om een goede doorvaart te houden voor de beroepsscheepvaart. Rond medio 2004 verwacht men de werkzaamheden te kunnen afronden. De rivier de Eem ontspringt bij Amersfoort en wordt gevoed door o.a. het Valleikanaal en de Heiligenbergerbeek. Dit zijn schone wateren en bevatten praktisch geen of weinig verontreinigingen.