Nieuws

Amersfoort en de Eemvallei

De eerste keer dat de naam Amersfoort in een officieel stuk voorkomt was in 1028. Het werd toen Amersfoirde genoemd, een voorde of doorwaadbare plaats door de rivier de Amer, de huidige door de Eemvallei stromende rivierje de Eem. Hier kon men het lage en natte gebied goed oversteken naar de hogere zandgronden. De Eem werd vanaf de 11e eeuw een belangrijk vaarwater naar de Zuiderzee zodat er in de nabijheid van de voorde zich steeds meer ambachtslieden en kooplieden vestigden Hierdoor ontstond een neder­zetting.

Daar het aantal inwoners sterk groeide werd in de 12e eeuw de omgeving geschikt gemaakt voor landbouw en bebouwing waarvoor een deel van de laaggelegen gebieden werd drooggelegd. Het steeds welvarender Amersfoort trok in toenemende mate nieuwkomers uit andere gebieden aan. In 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten en een eigen bestuur. Rond 1300 was de welvaart zo hoog dat er begonnen kon worden aan de bouw van een stadsmuur. Het aantal inwoners groeide echter zo sterk door de hoge conjunctuur van de 13e en 14e eeuw dat reeds vlak na het gereedkomen van deze stadsmuur de stad al begon te knellen. Er werd besloten een tweede muur om de stad te leggen. Het grondgebied van de stad werd pas in het begin van de 19e eeuw zodanig vergroot dat pas buiten deze Middeleeuwse veste werd gebouwd. Mede debet hieraan was de economische stagnatie tussen de 17e en de 19e eeuw waardoor de stad nauwelijks groeide. Het bovenste plaatje geeft de situatie weer van Amersfoort rond 1850 en het onderste van 1995. Auteur: Drs M. Hofman