Nieuws

Buzzende weidehommels

Hommels komen in de Eemvallei voor en deze insecten spelen een grote rol bij de bestuiving van veel planten, zowel wilde als cultuurplanten. Ze behoren tot de bijen, hebben ook vier vleugels en leven in kolonies van 50 tot wel 600 individuen.

Hommels verzamelen nectar en stuifmeel voor de larven maar wanneer ze met hun tong niet bij de nectar van diepe bloemen kunnen komen, bijten ze soms een gaatje opzij in de bloem om in te breken. Bij het bezoek van een bloem maken ze een ‘buzzend’ geluid. De koningin legt de eitjes en haar werksters halen voedsel en verzorgen het broed. De koninginnen die al eind februari uitvliegen zijn groter en dikker dan de werksters die pas in de lente uit hun winterrustplaats komen. Hommels kunnen steken, maar dat doen ze zelden, alleen in geval van nood. Nesten maken ze bovengronds, tussen planten of in oude vogelnestjes of tussen ‘rommel’.