Nieuws

Verzoek aan Kamercommissie VROM

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was zeer verbaasd over de onlangs gepresenteerde Nota ‘Ruimte’ die grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving van mens en dier en voor de groene ruimte. Zorgelijk is dat het Kabinet heeft besloten dat er niet meer ingesproken mag worden door organisaties en/of belanghebbenden. Echter een meerderheid in de Kamer heeft besloten dat er voor organisaties de mogelijkheid moet zijn om tóch te reageren. Om op te roepen om de inspraak toch in stand te houden, heeft er recentelijk in de Staatscourant een bericht gestaan van de commissie VROM. De stichting Behoud de Eemvallei heeft aan deze oproep gehoor gegeven en aan de commissie een dringend beroep gedaan om de inspraak in stand te houden.