Nieuws

Landschapsfonds Eem en Vallei initiatiefvol voor de Eemvallei

De stichting Landschapsfonds Eem en Vallei is actief in Eemland en een deel van de Gelderse Vallei. In 2003 werd deze stichting opgericht en haar doel is om de natuur en cultuurlandschap voor burgers aantrekkelijk te maken. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan natuur en landschap en aan een grotere toegankelijkheid van het platteland. Het betreft projecten waar nu geen of onvoldoende middelingen voor beschikbaar zijn zoals bijv. een bezoekboerderij in Hoogland-West, excursies voor basisscholen en het inpassen van kleine landschapselementen.

Hiertoe tracht het Landschapsfonds Eem en Vallei fondsen te werfen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap, de verhoging van de toegankelijkheid en versteviging van de economische vitaliteit van het platteland. De website van het Landschapsfonds is www.leev.nl.