Nieuws

De stichting “Behoud de Eemvallei” is zeer geschokt over het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht om windturbines in het nieuwe nationale landschap van de Eemvallei te plaatsen

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is zeer geschokt over de beslissing van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht om windturbines in de Eemvallei -langs de A1- te plaatsen. GS gaat daarbij geheel voorbij aan de vele duizenden ingediende officiële bedenkingen uit Eemland. Tevens gaat GS voorbij aan de Nota’s die wijzen op dit waardevolle natuur-historische cultuurlandschap. De stichting baseert dit o.a. op basis van de ‘Nota Ruimte’ van de ministeries van VROM, LNV, V&W en EZ die door het Kabinet op 23 april 2004 is vastgesteld. Het Rijk zal volgens deze ‘Nota Ruimte’ toezien dat de provincie Utrecht de vereiste aandacht besteedt aan het nieuwe Nationale Landschap ‘Arhemheen-Eemland’ (Eemvallei) dat is aangewezen in de ‘Nota Ruimte’.

De ‘Nota Ruimte’: "Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Deze kwaliteiten moeten worden behouden, duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt.

Deze landelijke ‘Nota Ruimte’ heeft nu zelfs het gebied Arkemheen-Eemland (Eemvallei) aangewezen als Nationaal Landschap. De eerste verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het Nederlandse landschap ligt bij de provincies. De benodigde bescherming en ontwikkeling van deze gebieden moeten worden geregeld in streek- en bestemmingsplannen."

Het nieuwe Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei) behoort thans tot één van de 18 officiële Nationale Landschappen in Nederland.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ stelt vast dat GS dit geheel aan zijn laars lapt en zij zal de verantwoordelijke ministers hiervan in kennis stellen en hen verzoeken om GS Utrecht op het matje te roepen.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal alle rechtsmiddelen inzetten ten einde te voorkomen dat windturbines de Eemvallei zullen aantasten.