Nieuws

Provincie Utrecht nu toch vraagtekens bij windturbines Eemvallei/ Deskundigen vinden windturbines schadelijker dan gedacht/ Eemvallei van internationale betekenis voor de kleine zwaan/

De conclusie van de top van de provincie Utrecht dat de Eempolders (Eemvallei) een perfecte plek is voor de bouw van twee keer vijf gigantische windturbines, is veel te voorbarig. De windturbines zijn veel schadelijker voor natuur en landschap dan gedacht. Dat blijkt uit toetsing van de onafhankelijke commissie voor de Milieu Effect Rapportage (MER). Deze commissie heeft de door een commercieel bureau opgestelde MER nauwkeurig onder de loep genomen.

Onlangs constateerde gedeputeerde staten van Utrecht op basis van dat rapport dat windturbines langs de A1 bij Baarn/Eemnes en bij Bunschoten/Amersfoort geen kwaad kunnen. Ze zouden niet te veel geluid maken en ook de slagschaduw van de minimaal 180 meter hoge gevaartes zou geen enkel probleem vormen.

Maar er wordt volgens die onafhankelijke commissie veel te gemakkelijk voorbij gegaan aan de grote aantallen vogels die de dood zullen vinden door de malende wieken, die dwars in hun verblijfsgebied staan.

De polders in Eemland zijn vooral in de winter vol vogels uit het hoge noorden. Zwaar telt dat de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Rijksweg A1 van internationale betekenis zijn voor de kleine zwaan, een beschermde vogelsoort volgens de Europese Vogelrichtlijn. Bovendien zijn ten onrechte de gevolgen van de plaatsing van windturbines voor de weidevogels die in de polder broeden buiten beschouwing gelaten.

Voordat Utrecht definitief een besluit neemt over de bouw van de windturbines moet de provincie eerst grondig laten uitzoeken wat de gevolgen nu werkelijk zijn voor de vogelstand. Door de vogels mee te nemen in de beoordeling van de potentiële windturbineplekken, kan de A1 volgens de commissie wel eens veel minder gunstig uit de bus komen.

Ook stellen de onafhankelijke deskundigen dat de windturbineparken langs de A1 veel minder goed passen in het landschap dan tot nog toe werd aangenomen. De windturbines zouden parallel aan de snelweg gebouwd moeten worden, oost-west dus. Maar volgens de commissie is de hoofdrichting van het landschap eerder noord-zuid. Niet de A1 maar de Eemvallei en de stuwwal, de uitloper van de Utrechtse Heuvelrug bepalen namelijk de ‘richting van het landschap’. Dat zet de plannen compleet op losse schroeven. Voor Utrecht is het oordeel van de commissie een fikse domper. In de omliggende gemeenten is veel verzet tegen de windturbines.

Bron: Gooi- en Eemlander