Nieuws

Voorgenomen windturbinelocatie vol vogelleven

Op de locatie Bunschoten/Amersfoort langs de A1 waar het Utrechtse provinciebestuur torenhoge windturbines heeft gepland is sprake van een zeer rijk vogelleven. Dit bewijst wel deze op 3 september genomen foto van bivakkerende kieviten waarvan er daar duizenden zijn te zien. Deze vogelsoort heeft het elders in Nederland moeilijk maar gelukkig is daarvan in de Eemvallei niets te merken. Maar als op deze plaats windturbines worden neergezet, zullen grote aantallen van deze beschermde vogels door de zeer lange windturbinewieken (57m bij de grootste variant) worden gedood. De stichting vertrouwt erop dat provinciale staten die het plan nog moeten goedkeuren dit grote onrecht ten opzichte van de vogelstand inzien en het plan voor windturbines naar de prullenmand zullen verwijzen.