Nieuws

Windturbineplannen in Eemvallei straks afgeblazen dankzij steun VVD, D66, SGP, CU, CDA en GroenLinks

Er komen geen windturbines in de Eemvallei. Nu gaan ook de provinciale CDA-fractie en zelfs de GroenLinks-fractie tegen de door gedeputeerde staten voorgestelde grootschalige windturbinelocatie langs de Rijksweg A1 bij Baarn/Eemnes stemmen. Er is daardoor voldoende politieke steun om binnenkort tegen dit plan uit het ‘Ontwerp-Streekplan 2005-2015’ te stemmen. De VVD,D66, SGP en CU lieten al eerder weten tegen de komst van de vijf windturbines bij Baarn/Eemnes te zijn.

De windturbinelocatie in de Eemvallei bij Bunschoten/Amersfoort had sinds kort al geen provinciale politieke steun meer.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is zeer verheugd over de beslissing van deze fracties en het bestuur is hen dan ook onvoorstelbaar dankbaar. Deze doorbraak is voor de natuurontwikkeling van dit prachtige open landschappelijke gebied echt onmisbaar. De vele tienduizenden vogels zullen nu ongestoord in dit prachtige open landschappelijke gebied kunnen vertoeven maar u bent er natuurlijk ook van harte welkom om van o.a. de mooie vergezichten te kunnen genieten.

Tegen de bouw van de zeer hoge windturbines bestaat enorm veel weerstand onder de bevolking van Eemnes, Baarn, Bunschoten en Soest. De windturbines tasten niet alleen het landschap aan maar zijn ook slecht zijn voor de natuur. Begin dit jaar overhandigde de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en bewoners van Eemnes duizenden handtekeningen tegen de komst van windturbines in de Eemvallei aan de Commissaris van de Koningin van provincie Utrecht, de heer B. Staal.

Het CDA heeft thans tijdens een intern fractieberaad besloten om de Eemvallei te vrijwaren van windturbines. ”Want je hebt het bij de polder Arkemheen en de Eemvallei over een Nationaal Landschap” verklaart statenlid mevrouw P. Doornenbal-Van der Vlist. Haar CDA (16 zetels) had het lot van de Eemvallei windturbines in handen nadat VVD (14), D66 (4), SGP (2) en CU (3) hadden gezegd tegen te gaan stemmen. GroenLinks (6) is nu ook tegen de komst van windturbines in de Eemvallei omdat zij vindt dat de Milieu Effect Rapportage (MER) haar in haar opvatting heeft bevestigd dat de Eemvallei-locaties minder gelukkig zijn, zeker gezien de gevolgen voor de vogelstand.

Er zijn nu in totaal 45 tegenstemmers in de 63 zetels tellende provinciale staten.

De PvdA, SP en LPF zijn de enige statenfracties die nog niet hebben aangegeven tegen windturbines in de Eemvallei te zijn.