Nieuws

Streekplan vastgesteld. Nu officieel geen 12 windturbines in Eemvallei

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft haar jarenlange strijd tegen de twaalf windturbines in de Eemvallei gestreden èn gewonnen. De stichting liet het afgelopen jaar vaak van zich horen en liet geen gelegenheid ongemoeid om de provincie te laten weten dat er geen windturbines in de Eemvallei mochten komen.

Vandaag hebben de provinciale staten van Utrecht officieel het Streekplan 2005-2015 vastgesteld en hun besluit wordt de komende weken verwerkt tot de definitieve tekst die vanaf medio januari 2005 op www.provincie-utrecht.nl zal staan. Het plan voor de torenhoge windturbines in de Eemvallei is daarmee officieel van de baan. Vandaar dat de stichting met trots kan zeggen dat de statenleden daarmee indirect kozen voor kwaliteit van de leefomgeving en voor blijvende natuurontwikkeling van dit prachtige open en landschappelijke Eemvallei-gebied dat is gelegen tussen de plaatsen Blaricum, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg. Het is uitgerekend zo’n gebied waar de honderdduizenden beschermde vogels waaronder de superbeschermde Kleine Zwaan, maar bijvoorbeeld ook vele soorten vleermuizen de ruimte hebben en houden want zij zullen nu ongestoord in dit landschappelijke gebied kunnen blijven vliegen, foerageren en broeden zonder kans te lopen om door de windturbinerotoren te worden gedood of verwond.

Het bestuur van de stichting bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de acties maar vooral ook dank aan alle Statenleden voor hun positieve keus om dit schitterende natuurgebied blijvend te sparen van windturbines.