Nieuws

Stichting “Behoud de Eemvallei” bestaat 5 jaar

Het is alweer vijf jaar geleden dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ werd opgericht met als doel de Eemvallei te beschermen en te behouden. Het prachtige buitengebied werd aan alle kanten bedreigd en ook weer recentelijk toen de provincie Utrecht met een plan kwam voor twaalf 183 meter hoge windturbines. Door met name de uitvoerige bezwaren van de stichting en haar inspraak bij provinciale hoorzittingen, en het aansporen van acties door andere groepen, ging dit plan niet door. Daardoor werd het leven van duizenden beschermde vogels gespaard omdat ze door de windturbinewieken zouden zijn gedood, maar ook werd de Eemvallei ruimtelijk gespaard omdat zij niet in tweeën werd gedeeld door de rijen windturbines

De stichting is ontzettend trots dat zij het Eemvallei-gebied onder de aandacht mocht brengen van zowel het grote publiek als bij de plaatselijke, regionale en zelfs landelijke politici en ministers. De stichting constateert met genoegen dat de Eemvallei de afgelopen vijf jaar echt op de kaart is gezet.

Om haar jubileum te vieren start de stichting vandaag met iets volstrekt unieks. De stichting wil met iedereen die dat wil een echt boek schrijven over de Eemvallei. Voor zover na te gaan is niet eerder op deze wijze een boek geschreven. Over drie jaar, op 26 april 2008 wil de stichting het boek dichtdoen en gaan uitgeven. Iedereen die meedoet in het Eemvallei-dossier wordt als auteur in het boek vermeld en we hopen daarmee gelijk in het Guiness Book of Records te komen omdat zoveel schrijvers aan één boek hebben gewerkt.

Vooral al onze donateurs wil de stichting weer hartelijk bedanken want het bestaansrecht van de stichting hangt volledig van hen af. De stichting zal zich de komende tijd blijven inzetten voor de behoud van de Eemvallei. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk van harte welkom, u kunt uw gift overmaken op Rabobankrekening 379904993 t.n.v. stichting ‘Behoud de Eemvallei’ te Baarn.