Nieuws

Voorstel broedpalen voor ooievaars langs de Eem en een schaapskudde met schaapskooi in de Eemerwaard

Het zou natuurlijk fantastisch zijn om ’s zomers schapen over de Baarnse dijken langs de Eem en in de Eemerwaard te zien grazen en om ooievaars langs de hele Eem te zien vliegen en broedden.

Officieel heeft de stichting Behoud de Eemvallei in het kader van de ‘’Communicatie mogelijkheden over de Eem’ dit aan het IVN Consulentschap Utrecht voorgesteld.

De voorstellen:

Het betreft het weidegebied De Eemerwaard (ong. 10 ha groot) te Baarn, dat langs de Eem is gelegen. De stichting Behoud de Eemvallei zou het erg op prijs stellen om in dit weidegebied een vaste kudde schapen te laten grazen die ter plaatse ook hun eigen schaapskooi krijgen. Af en toe lopen er nu nog een paar paarden in dit weidegebiedje terwijl er enige jaren geleden, altijd koeien graasden. Het voordeel van begrazing door schapen is dat het gras kort wordt gehouden hetgeen weidevogels zal aantrekken om er te gaan broeden.

Voorts is het uit educatief oogpunt aantrekkelijk om een dergelijk project in de Eemerwaard uit te voeren om daarmee alle leeftijdsgroepen te bereiken die dan ook in contact zullen komen met de Eem en haar natuur. Het verdient de voorkeur om een schaapskooi op te richten in de Eemerwaard, naast het Bestevaer-natuurterrein, zodat verzorgers heel makkelijk bij de dieren kunnen komen.

De betreffende kudde kan ook worden ingezet om de Eemdijken te begrazen, hetgeen zowel de flora als de fauna ten goede zal komen. Het in het leven roepen van een vaste kudde schapen voor de Eemerwaard en de Eemdijken zal zowel de rivier De Eem als de Eemvallei naamsbekendheid en de bevolking binden aan de Eem en haar prachtige omgeving.

Tevens verzoekt de stichting Behoud de Eemvallei om in het hele stroomgebied van de Eem broedvoorzieningen voor ooievaars te maken, dus ook in de Eemerwaard. Ooievaars zijn bij uitstek geschikte vogels voor het open veld van de Eemvallei die juist de naam heeft een extreem open karakter te hebben. In Leusden en omgeving broedden al diverse ooievaarsparen en door meer broedgelegenheden te maken langs de Eem zal de soort niet alleen in aantal toenemen hetgeen attractief en educatief zal zijn maar tevens zal er een connectie ontstaan met de ooievaars in Leusden en omgeving.