Nieuws

Landschapontwikkelingsplan Eemland – Voorstel stichting: Verzoek de EU de jacht op trekvogels te sluiten

De Eemvallei-gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest zijn in 2004 gestart met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Eemland. Het definitieve landschapsontwikkelingsplan zal de komende tien jaar de basis zijn voor een actief landschapsbeleid, waarin een vitaal, toegankelijk, fraai en duurzaam Eemland voorop staat!

In het Baarnse gemeentehuis werd daarover een hoorzitting gehouden. De stichting Behoud de Eemvallei was van de partij. De stichting stelde tijdens de hoorzitting voor dat de gemeenten contact zouden moeten gaan opnemen met de EU-commissie met betrekking tot de in de Eemvallei en uiteraard in heel Nederland voorkomende fauna (kieviten, grutto’s, tureluurs enz.) die ter overwintering wegtrekken naar het zuiden, o.a Frankrijk waar deze vogels tijdens de vogeltrek in Frankrijk worden opgewacht en bejaagd terwijl nota bene de agrariërs in de Eemvallei hun uiterste inspanning doen om die vogelstanden te behouden en te verbeteren. Aan de commissie zal kunnen worden verzocht om tijdens de vogeltrek de jacht in o.a. Frankrijk op de betreffende soorten te sluiten.

Een ander voorstel was om grote borden langs de Rijksweg A1 te plaatsen die aangeven dat men zich door de Eempolders/Eemvallei begeeft.

Ten slotte bracht de stichting het voorstel in om in het LOP aan te geven dat er langs de Rijksweg A1 ter hoogte van de Eemvallei geen uitzichtbelemmerende geluidswallen mogen worden aangelegd omdat de Eemvallei zich kenmerkt als een gebied met een zeer open karakter!