Nieuws

Hoorzitting tegen asfalt op natuurterrein

De stichting Behoud de Eemvallei maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak op de hoorzitting die de gemeente Baarn hield over het plan voor gedeeltelijke asfaltering van het voormalige campingterrein Bestevaer dat nu een prachtig natuurdomein is. De stichting is van mening dat er wel een voetbalveldje mag komen, maar zonder asfalt waardoor de jeugd met een natuurlijke omgeving in aanraking zal komen.

Woordvoerder van de stichting C.V. Koolmees bracht diverse zaken naar voren waaruit bleek dat de rapportage van het adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens niet klopte; dit bureau had namelijk onderzocht of er rugstreeppadden in dit gebied aanwezig zijn. Volgens de stichting is de rapportage van dit bureau ondeskundig en onbruikbaar. Een paar maanden geleden maakte dit bureau ook al een dergelijke rapportage maar dit riep toen ook al meer vraagtekens op dan dat het duidelijkheid bracht.

Overigens stelde de provincie Utrecht een paar jaar geleden in haar ecologische inventarisatie de aanwezigheid van deze beschermde diersoort vast op deze locatie. Het kan dus niet zo zijn dat de rugstreeppadden zoals het adviesbureau beweert, nu opeens zijn verdwenen uit dit gebied en uit een gebied met een grote van een tiental hectares dat erom heen ligt. Daarom vraagt het bestuur van de stichting aan de gemeente Baarn om een nieuw onderzoek maar dan door een ander adviesbureau.

Ten slotte verzocht de stichting aan de gemeente Baarn om het hele plan af te blazen omdat niet alleen de stichting maar ook 83 aanwonenden van de locatie tegen de komst van het asfalt zijn. Een zeer grote meerderheid is dus tegen het plan tegen een paar die op één hand zijn te tellen. Binnenkort doet het college van burgemeester en wethouders hopelijk een verstandige uitspraak door het plan van tafel te halen. Anders is de stichting genoodzaakt haar bezwaarprocedure die nu al jaren duurt voort te zetten.