Nieuws

Overheden en ondernemers koesteren Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

Het landschap van de polders Arkemheen en Eemland (Eemvallei) is uniek in Nederland. Dat mag niet verloren gaan maar er moeten wel ontwikkelingen mogelijk blijven. Tot die slotsom kwamen vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit het gebied tijdens een bijeenkomst in Nijkerk over het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland.

Het landschap van Arkemheen en Eemland is door het Rijk aangewezen als één van de twintig Nationale Landschappen. Het gebied krijgt met deze aanwijzing de mogelijkheid om het landschap veilig te stellen en daar is ook geld voor vrijgemaakt.

Tijdens de bijeenkomst op 19 januari op landgoed Salentein stelden vertegenwoordigers van gemeenten, provincies Utrecht en Gelderland en boeren- en natuurorganisaties vast dat het landschap van deze polders erg waardevol is. De openheid, rust en natuur, maar ook de boeren in het gebied werden daarbij als kenmerken genoemd. Daarnaast is het gebied bijzonder door eeuwenoude verkaveling en door haar cultuurhistorische elementen.

Iedereen vond dat de aanwijzing als Nationaal Landschap het gebied extra kansen biedt. Het is daarbij wel belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen in goede banen worden geleid zoals o.a. de toenemende recreatiedruk welke ontstaat door aanleg van nieuwbouwwijken in de directe omgeving.
Voor goede projectvoorstellen is geld beschikbaar, bijv. voor recreatie en landschapsonderhoud. Ook is het noodzakelijk dat boeren voldoende financiële armslag behouden om hun bedrijf voort te zetten. Als aan boeren wordt gevraagd om het landschap te onderhouden, moet daar een reële vergoeding tegenover staan.

De uitkomsten van de werkbijeenkomst over het Nationale Landschap worden de komende maanden gebruikt door werkgroepen die zich gaan bezighouden met de invulling van het Nationale Landschap. Cora Postema is de projectleider van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Opzet is dat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven komende zomer een convenant ondertekenen. De afspraken worden daarna via projecten uitgevoerd.

Cora Postema projectleider Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

Op de foto ziet u o.a. Leni Hindriks van het Gewest Eemland.