Nieuws

Cultuurhistorie, de Grebbelinie

De Eemvallei herbergt een rijk verleden. Laten we eens teruggaan tot 1745. Om Holland in die tijd tegen een vijandelijke inval te kunnen beschermen werd de Grebbelinie aangelegd die tot diep in de Eemvallei reikte. De Grebbelinie volgde de oostelijke oever van de Eem.

In dat jaartal was de liniedijk vanaf De Roode Haan bij Veenendaal tot Krachtwijk bij Hoogland voltooid. Vanaf Krachtwijk tot Spakenburg waren er mogelijkheden voor uitgestrekte inundaties, het volledig onder water zetten van een gebied om daarmee de vijand te kunnen tegenhouden. Door deze belangrijkste afweerkracht van de linie konden daar versterkingen als forten en kazematten achterwege blijven.

In 1794 werd de linie voor het eerst gebruikt tegen een inval van de Fransen maar door de barre winter 1794/1795 slaat het fundament weg onder de Hollandse verdediging. De rivieren bevroren, de “poort stond open” en de Franse tijd begon.

Echter bij Hoogland was een vrij groot gebied dat niet geïnundeerd kon worden en daarom werd versterkt met voorposten aan de Coelhorst en bij Krachtwijk in 1799. Tijdens de latere mobilisatie in 1939 kwam er een tankversperring op de Coelhorsterkade. Deze is niet toegankelijk maar nog wel aanwezig. Bovendien werden er 24 kazematten langs de Eem gebouwd waarvan de meeste er nog staan.

grebbelinie