Nieuws

Oevers in Eemvallei worden natuurvriendelijk

Steile oevers van zeven lange brede sloten (weteringen/vaarten) in de Eemvallei behoren binnenkort tot het verleden omdat ze worden afgevlakt. Daardoor krijgen plantsoorten op deze natuurvriendelijke overgangszones betere kansen.

Bovendien kunnen de dieren die er leven straks moeiteloos vanuit het water weer de slootkant op komen. Deze in opdracht van het Waterschap Vallei & Eem uit te voeren verbeteringen zullen de biodiversiteit positief beïnvloeden en zelfs de waterkwaliteit zal er door verbeteren. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij het Europees Oriëntatie en Garantiefonds.

Het project sluit perfect aan bij streven tot meer natuurbehoud in de Eemvallei, mede ook gezien de uitkomsten van de recent in Brazilië (Curitiba) gehouden internationale conferentie over het wereldwijde behoud van plant- en diersoorten. De soorten blijken o.a. te verdwijnen door bevolkingsgroei, milieuvervuiling en verstedelijking.

natuurvriendelijke oevers

Waar vindt u deze sloten?

Bikkersvaart/ langs de Vaartweg tussen Eemdijk en Bunschoten;
Rikvisserwetering/ tussen Bisschopsweg (nabij de Kronkels) en de Vaartweg te Bunschoten/ de wetering kruist het Sint Nicolaas Hoofd;
Haarsche Wetering/ tussen Zuidereind te Baarn (vanaf Betonfabriek Hop) naar de Amersfoortse weg te Hoogland / de wetering ligt direct ten zuiden van de Bisschopsweg in Baarn en Bunschoten;
Bloklandse Wetering/ tussen Eemdijk en Haarsche Wetering, loopt evenwijdig aan de weg de Eemdijk te Eemdijk/ de wetering kruist de Bloklandseweg;
Wijde Wetering/ deze ligt naast het Zuidereind ter hoogte van gemaal Zeldert te Baarn en naast de Slaagseweg richting Hoogland tot de kruising Slaagseweg/Achtereemlandseweg;
Eemnesservaart/ deze ligt direct langs Eemnesservaartsteeg en de Vaartsteeg te Eemnes/ tussen het oude gerenoveerde haventje aan de Wakkerendijk en het gemaal Eemnes;
Opgaande Wetering/ deze ligt ten noorden van de Anna Louwenweg te Eemnes.