Nieuws

Behoud de Eemvallei opgetogen over uitspraak Raad van State

Onlangs diende de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bij de Raad van State een verzoek in voor een voorlopige voorziening. De stichting wilde vanwege natuurbehoud de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op het fraaie terrein van de voormalige Bestevaer-camping aan de August Janssenweg te Baarn tegen houden. Op 2 maart 2007 nam de Raad van State daarover haar besluit en schorste twee besluiten van het Baarnse college van burgemeester en wethouders. Daardoor is de aanleg voorlopig van de baan. Het ene besluit was een vrijstelling van het bestemmingsplan en het andere besluit betrof de beslissing van B&W van Baarn die het door de stichting ingediende bezwaar ongegrond had verklaard.

De stichting was naar de Raad van State gegaan omdat zij van mening was dat de rechtbank, die zich enige maanden geleden ook al over de zaak had gebogen, had besloten dat het Baarnse college wel bevoegd was om vrijstelling te verlenen. De stichting begreep die uitspraak niet en ging daarom bij de Raad van State in hoger beroep, die nu anders besliste, namelijk dat de gemeente Baarn wel een ‘Verklaring van geen bezwaar’ bij de provincie Utrecht had moeten aanvragen. Die eisen staan vermeld in de ‘Circulaire artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening van gedeputeerde staten van Utrecht d.d. 12 november 2002’.

Nu de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ door de Raad van State in haar gelijk is gesteld, gaat de procedure toch weer verder. In een volgende rechtzaak bij de Raad van State zal alles inhoudelijk aan de orde komen waarna een eindbesluit zal vallen.