Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei fel tegenstander Rondweg Soest

De gemeente Soest wil een verdiepte Rondweg in de unieke Soester polder aanleggen. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wil dat de echte polder blijft bestaan, dus zonder Rondweg. Zij zal, als de gemeente Soest niet van haar plan voor een Rondweg afziet, haar juridische strijd tegen deze gemeente onverbiddelijk inzetten.

De stichting is van mening dat de aanleg van deze Rondweg onherstelbare natuurschade aan dit kwetsbare landschap zal berokkenen. Het is uiterst onverantwoord dat de gemeente Soest 90 miljoen Euro wil uitgeven voor natuurvernietiging. Het stichtingsbestuur zal daarom alle relevante besluiten tot en met het hoogste rechtscollege gaan aanvechten om te voorkomen dat de weg zal worden aangelegd. Aan de gemeente Baarn, Amersfoort en de provincie Utrecht heeft de stichting dringend verzocht geen medewerking te verlenen aan dit plan.

Tijdens de presentatie in het gemeentehuis van de ‘Voorstudie verdiepte Rondweg’  zei Soester wethouder P.J.H Lemmen dat je een broedende kip niet moet storen, waarmee hij aangaf dat het even stil was vanwege het samenstellen van de voorstudie. Nu deze openbaar is, geeft de stichting hierop de volgende reactie: “Gemeente Soest, met groen in uw vaandel, stel u op als beschermer van de vele beschermde maar ook bedreigde plant- en diersoorten (Rode Lijst soorten) in dit gebied. Laat het fraaie en onvervangbare Soester polderlandschap in stand”.