Nieuws

Waterkwaliteit Zure Maat verbeterd

Regelmatig stelde het Waterschap Vallei & Eem vast dat de waterkwaliteit van de Zure Maat te wensen overliet. De oorzaak was dat dit oppervlaktewater soms onvoldoende in beweging was. De Zure Maat is de lange sloot die o.a. grenst aan het natuurgebied de Eemerwaard te Baarn.

Het Waterschap heeft deze zaak opgelost door onder het schelpenpad, vanaf de Praamgracht naar de Zure Maat, een flinke buis aan te leggen. De buis kan op gewenste momenten aan de Praamgracht-zijde worden geopend, waarna er schoon water vanuit de Praamgracht, de Zure Maat binnenstroomt.

Gelijktijdig wordt aan de andere kant van de Zure Maat –nabij de Eemweg- een pompinstallatie opgestart die het voortgestuwde slechte waterpakket op de Eem loost.