Nieuws

Stichting maakt bezwaar tegen plan dijkverbetering Randmeren en Eem

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was donderdag 11 oktober 2007 op de inspreekavond te Amersfoort met betrekking tot het plan tot 24 km dijkverhoging en -verbetering langs de Randmeren en de Eem.

Het Waterschap Vallei & Eem lichtte de milieueffecten van de twee onderzochte alternatieven toe om de veiligheid van Eemland (Eemvallei) te vergroten. Het ene was de dijkverhoging en het andere was om een waterkering aan te leggen bij de Stichtse Brug in het Eemmeer in combinatie met een beperkte dijkverbetering. De keuze was uiteindelijk gevallen op dijkverhoging.

Het plan is om slechts het gebied ten oosten van de Eem (zijde Bunschoten en Amersfoort) tegen overstromingen te beschermen omdat als de dijken aan die zijde overstromen, zelfs Amersfoort voor een deel onder water zal komen te staan. Het staat vast dat zo’n overstroming er zal komen maar men kan niet voorspellen wanneer dat zal gebeuren. De reden van zo’n overstroming ligt in het feit dat een noordwesten storm het water van het Markermeer, het water in het Eemmeer 1,5 tot 2 meter boven de normale hoogte zal opstuwen. Echter de westelijke kant van de Eem (zijde Eemnes, Baarn en Soest) zal niet tegen het dreigende water worden beschermd omdat daar volgens het Waterschap Vallei & Eem te weinig mensen wonen.

De secretaris van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ Kees Koolmees maakte namens de stichting niet alleen gebruik van het recht tot inspraak, maar maakte ook gebruik om namens de stichting officieel bezwaar te maken tegen de plannen. De twee bezwaren van de stichting zijn, dat de dijken aan de westelijke zijde van de Eem niet verhoogd worden waardoor in geval van overstroming de hele Eemnesserpolder onder water zal lopen. Dit wordt met name veroorzaakt door de slechte staat waarin de zomerdijk, die enige honderden meters aan de westzijde van de Eem in het landschap ligt, verkeert. Deze zomerdijk zou in geval van overstroming het wassende water moeten tegenhouden en in een kleiner omdijkt deel van de Eemnesser polder moeten vasthouden waardoor onnodige natuurschade en kosten zullen worden voorkomen.

Als tweede bezwaarpunt bracht de stichting naar voren dat niet alleen de provincie Utrecht maar ook de aangrenzende provincie Flevoland voor de nodige waterberging van het te hoge water in het Eemmeer dient te zorgen waardoor de druk op Eemnesser polder zal afnemen.