Nieuws

Waterschap werkt aan veilige dijken

In Baarn en Eemnes worden de regionale dijken ten westen van de Eem de komende maanden door het Waterschap Vallei & Eem hersteld. Ze zijn nu plaatselijk onvoldoende veilig en moeten daarom enige tientallen centimeters worden verhoogd. De werkzaamheden zullen tot eind juni duren.

Dijken zijn nodig om het water te kunnen keren. In polders kan wateroverlast ontstaan door o.a. een dijk die doorbreekt of door extreme regenval. Regionale waterkeringen zorgen ervoor dat polders niet onder water komen te staan. Het Waterschap Vallei & Eem houdt de waterkeringen veilig zodat iedereen er met een gerust hart kan blijven wonen, werken en recreëren.