Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei: dramatisch Baarns plan stuitend

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bindt de juridische strijd aan tegen het besluit van de gemeente Baarn om de grenslijn van haar Landelijk Gebied te verleggen.

De gemeente Baarn heeft in een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor haar Landelijk Gebied de grenslijn, de zogeheten rode contourlijn, verlegt. Daardoor wordt ongeveer 10 ha natuur uit het landelijk gebied van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei) weggerukt.

eemerwaard

Het gebied wordt daarmee binnen de grenzen van de bebouwde kom getrokken. Dit betreft het hele Eemerwaard-natuurgebied, het natuurterrein van de voormalige camping Bestevaer en het weidegebied tussen de openbare weg, de Regenboog en de rivier de Eem.

Kennelijk ziet de gemeente Baarn met deze aanzienlijke uitbreiding, ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw. Onder andere in de Eemerwaard omdat door verlegging van de rode contourlijn, de regels om te bouwen eenvoudiger zijn. Als dit plan doorgaat zal het uitsluitend negatieve gevolgen hebben voor de beschermde flora en fauna maar ook voor mens en milieu.

brief stichting aan gemeenteraad en college B&W Baarn