Nieuws

Internetpeiling over de toekomst van het Nederlandse landschap

De website van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ (www.eemvallei.nl) met ruim 51.000 bezoekers in de afgelopen twaalf maanden, wil haar populariteit graag gebruiken om namens de ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (VROM) haar bezoekers te vragen om mee te werken aan een internetpeiling over het Nederlandse landschap op de site van ministerie van LNV.

De uitkomsten van de peiling zullen worden gebruikt bij de ‘Agenda Landschap’, een visie van de ministerraad op een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland, zodoende ook van de Eemvallei.