Nieuws

Baarns “NEE” tegen Soester Rondweg-plan

De Baarnse wethouder Van de Kerk heeft namens het Baarnse college van burgemeester en wethouders, afwijzend gereageerd op het ontwerpbesluit van het Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Soest. Baarn zegt keihard ”NEE” tegen dit plan om deels over Baarns grondgebied o.a. over de Praamgracht via de polder (Eemvallei) een Rondweg aan te leggen met een aansluiting op kruising Amsterdamsestraatweg/ Biltseweg/ Vredehofstraat / Praamgracht.

Verleden jaar nog stond de gemeente Soest ook al in haar hemd toen de gemeente Amersfoort liet weten niet mee te werken aan dit Rondweg-plan door de polder (Eemvallei) met een Amersfoortse aansluiting. Amersfoort had zelf een waardevol plan om in dat gebied een ecologische verbindingszone aan te leggen tussen het bosgebied Birkhoven en de Eem.

De aansluitingen van het Soester Rondweg-plan, zowel in Amersfoort als in Baarn, worden nu geblokkeerd waardoor de tijd voor Soest is aangebroken om haar politieke wonden te likken.