Nieuws

Welkom op gratis lezing over de ontginningen in Eemland

Zelfs vandaag de dag kunt u nog aan het landschap zien hoe 1000 jaar geleden de Eemlandse polders (Eemvallei) zijn ontgonnen. Prof. Jelle Vervloet van de ‘Wageningen Universiteit’ en auteur van het boek ‘Eemland in verandering’ weet er alles van. Op woensdag 17 september zal hij op de Eemlandhoeve een lezing geven over deze boeiende cultuurhistorie waarbij u prachtige oude kaarten en ander beeldmateriaal te zien krijgt.

Rond het jaar 800 verergerden de omstandigheden op de hogere delen die aan het Eemland grenzen door de vorming van stuifzanden. Vanaf de 10e eeuw leidde dat tot de ontginningen van de randen van Eemland die vochtiger en vruchtbaarder waren, waarna de rest van het gebied werd ontgonnen tot wat het nu is.

De Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5b in Bunschoten, ligt aan de doorgaande weg tussen Baarn en Bunschoten. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.

Op de foto bij dit artikel ziet u naast de brug over de Eem in Eembrugge, een weiland waar eind 1347/ begin 1348 het kasteel ’t Huys ter Eem werd gebouwd dat een belangrijke rol speelde in Eemland. De fundamenten zitten er nog in de grond.