Nieuws

Ernstige twijfel aan uitspraak B&W Soest over Rondweg-plan

Het college van burgemeester en wethouders van Soest blijkt opeens een nieuw plan uit de gemeentelijke hoed te hebben getoverd, waardoor er volgens haar geen Rondweg door de Eemvallei meer nodig is. Dat klinkt als muziek in de oren, maar is het ook waar?

Op donderdag 18 december vanaf 19.30 uur zal B&W in het gemeentehuis Soest dit nieuwe plan presenteren. Het betreft het afsluiten van de Van Weedestraat met als doel deze autovrij te maken. Het gaat om het winkelgedeelte van de Van Weedestraat tussen de Stadhouderslaan en de rotonde van de Burgemeester Grothestraat. Het verkeer zal volgens dit nieuwe plan met een verkeerslus via de Stadhouderslaan en de Beek en Daalseweg aan de westzijde van de Van Weedestraat worden omgeleid.

De stichting Behoud de Eemvallei hoopt dat de Soester B&W-uitspraak dat er door het nieuwe plan géén Rondwegplan meer nodig is op waarheid berust maar heeft daarover zeer sterke twijfels. Volgens de stichting probeert de gemeente Soest mogelijk met dit nieuwe plan toch haar Rondwegplan door de Eemvallei door te drukken. Dat zal een ongekende natuuraanslag op het prachtige buitengebied betekenen.

De reden dat de stichting twijfelt aan de uitspraak is dat B&W van Soest niet echt haar Rondwegplan van tafel haalt, maar alleen zegt nog geen behoefte te hebben aan discussie over expansie van Soest of over de aanleg van Rondwegen in welke vorm dan ook. Nota bene schuift B&W Soest achteloos de beslissing over het Rondwegplan door naar de volgende gemeenteraadsperiode 2010 – 2014, terwijl ze zelf aangaf dat er met het nieuwe plan geen noodzaak meer bestaat om een Rondweg aan te leggen.

Het heeft er dus alle schijn van dat B&W Soest met haar nieuwe aanpak doelbewust aanstuurt op zeer ernstige verkeersopstoppingen, om vervolgens straks als oplossing haar Rondwegplan weer van stal te halen. Dit nieuwe afsluitings- en omleidingsplan lijkt te passen in een listige strategie van B&W Soest omdat zij het Rondwegplan niet officieel van tafel haalt.

De stichting zal onder geen enkele voorwaarde een Rondwegplan door de Eemvallei accepteren en daarvoor zonodig een keiharde juridische strijd aangaan.

We staan als stichting hierin niet alleen, zie ook bij www.vrijpolderland.nl hoe men over deze gang van zaken denkt.