Nieuws

Soest op de hak genomen over Rondweg-plan tijdens nieuwsjaarsreceptie IVN-Eemland

IVN-Eemland bestaat dit jaar 75 jaar. Op de nieuwjaarsreceptie in Soest hing alleen daarom al een prettige sfeer in de lucht. Voorzitter Pieter Augustinus prees de ruim tachtig IVN-vrijwilligers voor hun inzet omdat zij het natuurwerk en de milieueducatie in Eemland mogelijk maken waardoor steeds meer mensen zich bij de natuur betrokken voelen. Zo langzamerhand heeft de naam IVN de nieuwe betekenis ‘Iedereen Voor Natuur’ gekregen, aldus Augustinus.

Het afgelopen jaar gaf IVN-Eemland het vlinderleven meer aandacht. Hans en Willy Brinkerink, de winnaars van een vlinderprijsvraag ontvingen een prachtige foto van de nachtvlinder Groot Avondrood. De stichting Behoud de Eemvallei is blij met deze aandacht voor vlinders en hoopt op aanleg van vlinderroutes waarbij bedreigde vlindersoorten extra aandacht verdienen.

Daarna beklom de filosofische humorist ‘Dominee Gremdaat’ het podium op en amuseerde de gasten. De gemeente Soest werd op de hak genomen over het plan voor een afschuwelijke Rondweg. Gremdaat deelde de gemeente Soest in bij de ‘Inzichtlozen’ die hun kans afwachten en daarna met betonmolens en asfalteermachines midden in de nacht oprukken. Bij zonsopgang is de sprankelende natuur (Eemvallei) dan verworden tot grauw dood asfalt waarover auto’s naar zinloze doelen razen.