Nieuws

Ruim 19.000 petities aan Tweede Kamer aangeboden

De stichting Behoud de Eemvallei ondersteunde de actie “Tot hier en niet verder” van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het ging om meer duurzame mobiliteit en tegen plannen van Rijkswaterstaat om o.a. nieuwe wegen door natuur aan te leggen. Hieronder valt ook het plan voor een nieuwe autosnelweg dwars door de Eemvallei waar de stichting fel op tegen is.

Ter afsluiting van de actie konden op dinsdag 27 januari in Den Haag 19.277 petities aan de vaste Tweede Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat worden aangeboden.

De stichting bedankt iedereen die een petitie heeft ingestuurd.