Nieuws

Tientallen jonge kieviten en grutto’s vermalen door grasmaaiende boer

De stichting Behoud de Eemvallei is verbijsterd over wat zich op woensdag 13 mei 2009 rond 11.30 uur in de Eemerwaard afspeelde. Een boer maaide tijdens het broedseizoen het gras waarbij tientallen jonge kieviten en grutto’s door de scherpe messen van zijn grasmaaimachine werden vermalen.

Vele oudervogels cirkelden schreeuwend en in volslagen paniek in de lucht. Bij degenen die er getuigen van waren liepen de koude rillingen over de rug. Tientallen kauwtjes en een reiger hadden de slachtpartij snel ontdekt en pikten de dode jonge weidevogeltjes op en vlogen ermee weg om ergens anders als buit te worden opgevreten.

De stichting greep direct in en nam telefonisch contact op met de Baarnse milieu-wethouder Van de Kerk die geen moment aarzelde en ook meteen in actie kwam. Hij stuurde een bijzondere opsporingsambtenaar van de gemeente ter plaatse die de boer met maaien liet stoppen en hem wegstuurde. Gelukkig was 75% van de Eemerwaard nog niet gemaaid. De boer had zich kennelijk geen tijd gegund om nog een paar weken te wachten tot de jonge weidevogels waren uitgevlogen. Daar kreeg hij dan ook een proces-verbaal voor vanwege overtreding van de Flora- en Faunawet. Grasmaaien tijdens het broedseizoen is wel toegestaan als men aan nestbescherming doet en om de nesten heen maait, maar daar was in de Eemerwaard geen sprake van.

De stichting hoopt dat de gemeente direct zal overgaan tot weidevogelbeheer van de Eemerwaard want dat ontbreekt nu, terwijl de weidevogelstand nog steeds dramatisch terugloopt. De wethouder Van de Kerk zegde de stichting toe daaraan te zullen werken.