Nieuws

Stichting reageert afwijzend op plan voor bebouwing Eemvallei in Soester Ontwerp Structuurvisie

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een inspraakbrief naar B&W Soest gestuurd over de Ontwerp-Structuurvisie 2009. Eerder verzekerde B&W Soest nog dat de Eempolder (Eemvallei) als bouwlocatie onbespreekbaar was.

Nu blijkt dat wethouder Middelkoop (Ruimtelijke Ordening) toch weer een aantal ‘giftige adders’ in de Ontwerp Structuurvisie heeft verstopt.

De Ontwerp Structuurvisie laat nu in de weilanden, een toekomstige bouwlocatie voor woningen en bedrijven tussen de Stadhouderslaan en de spoorlijn zien. De locatie ligt echter in de Eemvallei en in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Op nevenstaande foto ziet u de locatie rood omlijnd.

De stichting heeft B&W Soest dringend verzocht om dit gebied als toekomstige woon- en/of bedrijfslocatie uit de Ontwerp Structuurvisie 2009 en bijbehorende plankaart te verwijderen. Voor nog meer bijzonderheden, zie onze onderstaande inspraakbrief.

Ontwerp Structuurvisie 2009 gemeente Soest

Inspraakbrief d.d. 17 mei 2009 stichting Behoud de Eemvallei