Nieuws

Stichting: Natuur zal verdwijnen door aanleg golfbaan in Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei heeft in het Amersfoortse gemeentehuis op 2 juni voor een commissie duidelijk zijn stem laten horen omdat de stichting tegen het vreselijke plan voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West is. Het unieke landschap in de Eemvallei zal door de aanleg van een golfbaan verdwijnen terwijl er juist behoefte is aan extra natuurontwikkeling.

In het plangebied liggen graslanden die bekend staan als belangrijke agrarische natuur waardoor fauna en flora zullen verdwijnen. Eeuwenoude landschapspatronen zullen ongemerkt uit het landschap verdwijnen. Aan de zuidelijke rand van de Eemvallei zal het samenhangend landschappelijke gebied met o.a. een ecologische zone naar het landgoed Coelhorst aan de Eem verloren gaan. Ook vreest de stichting dat er nog meer zeer ernstige negatieve ontwikkelingen die met dit plan te maken hebben op de loer liggen.

De stichting hoopt dat burgemeester en wethouders van Amersfoort en de gemeenteraad zullen besluiten om van dit plan voor een golfbaan af te zien want de stichting zal zich er onverzettelijk tegen opstellen. (foto Dick Reef)