Nieuws

Stichting: Plan golfbaan Hoogland-West juridisch drijfzand

De stichting Behoud de Eemvallei vindt het plan voor een golfbaan (rode omcirkeling op kaartje) in Hoogland-West rampzalig. De beoogde golfbaan ligt namelijk in het unieke Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en dat moet behouden en vooral onaangetast blijven.

Tot nog toe is het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders (B&W) erin geslaagd om de gemeenteraad om de tuin te leiden.

B&W nam daarna recent een besluit voor de golfbaan, maar de regels van behoorlijk bestuur werden daarbij in de wind geslagen. Door de onderlinge afspraak tussen de gemeente Amersfoort en de heer Schoenmaker van de golfclub Soestduinen, die de golfbaan wil aanleggen, stond het besluit van B&W eigenlijk al vast. Inspraak lijkt daarmee slechts tot een rituele dans te zijn geworden.

Overigens laat het geldende bestemmingsplan dit plan voor een golfbaan zelfs niet toe vanwege de natuurwaarde van het gebied. Daarvoor wil B&W binnenkort het bestemmingsplan veranderen. Dan verdwijnt de natuur om plaats te maken voor een golfbaan.

Door de Amersfoortse gemeenteraad zijn eisen gesteld voor vrije toegang voor alle publiek over de fiets- en wandelpaden over het geplande golfterrein. Een bestemmingsplan kan echter nooit verplichten tot het realiseren van die fiets- en wandelpaden. Dus ook niet tot publieke toegang. De Amersfoortse gemeenteraad kan dus nog zoveel eisen stellen over de aanleg daarvan en publieke toegang van de golfbaan maar als de heer Schoenmaker dat niet wil, kan hij er niet toe worden gedwongen deze aan te leggen. De eisen van de gemeenteraad zijn dus een wassen neus!

Aanstaande dinsdag 7 juli om 19.00 uur kan iedereen die dit wenst, in het gemeentehuis Amersfoort inspreken voor de gemeenteraad. (aanmelding verplicht aan griffie@amersfoort.nl)

De stichting zal zeker van de partij zijn. Zij zet zich nu juridisch keihard in om dit ongewenste plan definitief naar de prullenbak te verwijzen. Het Amersfoortse college dat zich nu al op juridisch drijfzand bevindt, zal daarin nog verder wegzakken.