Nieuws

Stichting tevreden over aanpassing van het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied Baarn

In 2008 maakte de stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht op het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Baarn. De gemeente heeft daarop nu gereageerd.

De kaart ‘Ruimtelijke Zonering’ die bij de voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan hoort, is op verzoek van de stichting aangevuld. De ontbrekende ecologische verbindingszone op die kaart is nu wel aangegeven. Daarmee is het mogelijk geworden om aanliggende gronden in natuur om te zetten.

De stichting had mede op het ontwerpbestemmingsplan gereageerd omdat zij o.a. negatieve plannen vreesde voor de Eemerwaard. De stichting miste op de digitale plankaart de plangrens en meende daarmee dat de rode-contourenlijn was verlegd. De gemeente erkent nu dat dit opgenomen had moeten zijn. De stichting veronderstelde daardoor dat het natuurgebied de Eemerwaard binnen dat Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied was getrokken maar dit bleek niet het geval te zijn.

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders deed de stichting in haar antwoord de toezegging dat de planologische bescherming van de Eemerwaard in het Bestemmingplan Eemdal-Zuid zal worden geregeld. Het college beloofde de doelstellingen van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland daarin zullen worden vertaald. Dat betekent dat het karakteristieke veenweidelandschap van de Eemerwaard, gevormd door openheid en verkavelingstructuur zal worden beschermd en versterkt. De gemeente Baarn komt daarmee haar afspraak na van de intentieverklaring die door alle burgemeesters van dit Nationale Landschap zijn ondertekend. Deze belofte stemt de stichting tot tevredenheid waarmee de Eemerwaard die al binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland valt (zie kaartje), straks ook beschermd zal zijn.

ontwerp bestemmingsplan baarn