Nieuws

Unieke waaien worden uitgediept

Het Waterschap Vallei & Eem gaat in september en oktober zo’n twintig waaien in de Eemvallei bij Eemnes uitdiepen. De prachtige landschapselementen zijn te ondiep geworden en deels verland.

De waaien behoren tot een ecologische verbindingszone maar ook tot de mooiste Aardkundige Monumenten van de provincie Utrecht. Ze zijn in de 12e eeuw door dijkdoorbraken ontstaan toen het zeewater grote diepe gaten in het landschap boorde. De boeren repareerden de dijk door een nieuw stukje dijk om het gat heen te leggen. Hierdoor ontstond uiteindelijk het fraaie slingerend karakter van de zomerdijk.

Foto: Frans van Zelst

waaien eemnes