Nieuws

Straks hopelijk nog meer natuur in Eemvallei door tips van publiek

De stichting Behoud de Eemvallei sprak kortgeleden in Eemnes met Richard Sierat en Carina Otte van het Waterschap Vallei & Eem.

Onderwerp van gesprek was de Uitwerking Gedragscode Flora- en Faunawet voor het Waterschap Vallei & Eem dat door het bureau Viridis voor het Waterschap een paar jaar geleden werd geschreven. Daarin staat hoe bij onderhoud van sloten moet worden omgegaan met het leefgebied van beschermde planten, reptielen, insecten, amfibieën en vissen.

Bij deze Gedragscode horen kaarten waarop staat aangegeven wat waar leeft, maar deze kaarten blijken onvolledig. Zo kon de stichting al aangegeven dat de beschermde orchideeën (rietorchissen) langs de Zure Maat bij de Eemerwaard op de plantenkaart ontbreken.

Binnenkort zullen we alle kaarten op onze website plaatsen zodat u zelf kunt controleren of uw nieuwe ontdekking van plant of dier al bekend is.

De stichting Behoud de Eemvallei spant zich samen met het Waterschap in voor een nog betere bescherming van flora en fauna in de sloten van de Eemvallei. Daarbij hebben we u als publiek hard nodig.

De stichting zal alle informatie die zij ontvangt naar het Waterschap Vallei & Eem doorsturen zodat de kaarten kunnen worden aangevuld.

Waterschap Vallei & Eem en de Flora en Faunawet