Nieuws

Nieuwjaarswens

De stichting Behoud de Eemvallei was het afgelopen jaar actief om het prachtige en unieke Eemvallei-gebied te beschermen. Een van de grootste bedreigingen was het plan voor een nieuwe Rijksweg, dwars door de Eemvallei. Na officiële bezwaren en maandenlange protesten toonde het Kabinet-Balkenende respect voor de Eemvallei en werd het absurde plan van tafel gehaald.

In 2010 zal de stichting weer haar uiterste best doen om alle bedreigingen van de Eemvallei onmiddellijk aan te pakken. Het behoud van een ongeschonden Eemvallei staat voorop.

Ten slotte wil de stichting haar grote waardering uitspreken voor de boeren in de Eemvallei die zich in 2009 weer inspanden om broedende weidevogels een ongestoord broedseizoen te bezorgen. Hopelijk zullen in 2010 nog meer boeren zich aansluiten bij de Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap om daarmee, het doel te bereiken dat weidevogels veilig in de Eemvallei kunnen broeden en voor veel nakomelingen kunnen zorgen.