Nieuws

Zoogdieratlas Utrecht

Op 1 januari is het project Zoogdieratlas Utrecht van start gegaan. Het maakt deel uit van het landelijke project zoogdieratlas.nl. De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt iedereen die dat leuk vindt, mee te werken aan dit project zodat de zoogdieren in de Eemvallei worden geïnventariseerd.

Doel is om in drie jaar tijd zo veel mogelijk waarnemingen van in het wild levende zoogdieren te verzamelen. Deze worden gebruikt om uit te zoeken welke gebieden belangrijk zijn voor zoogdieren. Uw waarnemingen zullen dan gebruikt worden voor natuurbeleid en natuurbeheer in Nederland.

Bezoek www.zoogdieratlas.nl als u wilt meewerken aan dit project. Het gaat om alle zoogdieren. Ook waarnemingen van algemene soorten – van konijn tot eekhoorn, haas tot mol en ree tot huismuis – zijn welkom.

Voor meer informatie: dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl. Bij hem kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over het project.