Nieuws

Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden!

Al bijna 10 jaar spant de Stichting Behoud de Eemvallei zich in om de Eemvallei te beschermen en te behouden. Dat doen wij door onderzoek naar o.a. historische waarden, weidevogelbescherming, voorlichting en educatie. Maar als het moet komen we ook in actie om het gebied te beschermen.

Gelukkig heeft men landelijk de waarde van de Eemvallei als uniek landschap ingezien. De Eemvallei is door onze regering in de wet aangemerkt als het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Maar voor de gemeente Amersfoort dat in 2007 nog tot ‘Groenste Stad’ van Europa werd uitgeroepen, geldt dat groene imago kennelijk niet meer. Deze gemeente waartoe Hoogland-West behoort, neemt het niet meer zo nauw met het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Als het aan Amersfoort ligt moet een deel van het aantrekkelijke agrarische landschap in Hoogland-West, onderdeel van dit Nationaal Landschap, plaats gaan maken voor een glad gemaaide golfbaan.

plangebied golfbaan hoogland

Het vrije uitzicht op het agrarisch dekzandlandschap met zijn karakteristieke nog herkenbare verkaveling zal geheel verdwijnen. Het landschap zal totaal worden vernield en daarvoor in de plaats komen gladgeschoren onnatuurlijke heuveltjes en zandbunkers, waar geen plaats meer is voor fazanten, reeën en hazen. Dit is een onomkeerbaar proces. Het inventarisatierapport van de Vogelwacht Utrecht toonde zelfs aan dat het om zo’n twintig verdwijnende vogelsoorten zal gaan zoals o.a. zeldzame ijsvogels.

Deze golfbaan is echt overbodig. Op golfbanen in de nabije omgeving is nog voldoende ruimte om te golfen, daar kan men zelfs nog leden gebruiken. Wat we wel nodig hebben is ruimte om te recreëren, dicht bij huis voor de gewone burger in een fraai agrarisch landschap.

Binnenkort komt de gemeente Amersfoort met een ontwerp bestemmingsplan voor Hoogland-West, dat de golfbaan mogelijk maakt. Als stichting willen wij, ondersteund door een aantal actieve Verontruste Hooglanders, bezwaar maken tegen dit bestemmingplan door een juridische procedure op te starten. Dit is echt de laatste mogelijkheid om de golfbaan tegen te houden! Als we nu niks doen brokkelt het gebied steeds verder af.

Omdat de stichting op dit moment niet in staat om een dergelijke juridische actie voor eigen rekening te starten – de beschikbare middelen zijn al voor een andere actie ingezet – roept zij degenen die het agrarisch landschap van Hoogland-West een warm hart toedragen op onze actie ook financieel te ondersteunen.

Donaties kunnen worden overgemaakt op Rabobank-rekening 379904993 t.n.v. de Stichting Behoud de Eemvallei te Baarn, onder vermelding van “Help mee Hoogland-West te redden” Op de website www.eemvallei.nl kunt u eventueel bij ‘Waarom donateur worden’ uw donatie aanmelden.

Foto: Dick Reef