Nieuws

Knallend vuurwerk verstoort jonge weidevogels

De stichting Behoud de Eemvallei was stomverbaasd toen bleek dat een evenementenbedrijf, midden in de Baarnse Eemerwaard, direct achter het moerassige deel, op 5 mei een vuurwerkopstelling maakte. De stichting was daarover getipt.

Al gauw bleek dat de provincie Utrecht een vergunning aan dit bedrijf had verleend voor het afsteken van professioneel vuurwerk. Nota bene tijdens het broedseizoen en ook precies in dat gebied waar jonge kieviten en hun ouderparen rondlopen. Ze waren die dag door getuigen nog gezien. De weidevogels behoren volgens de Flora- en Faunawet tot een beschermde diersoort die niet mag worden verstoord.

Direct nam de stichting telefonisch contact op met de provincie. De toezichthoudende ambtenaar van de provincie, die ook ter plaatse in de Eemerwaard was, verklaarde dat er niets aan de hand was en alles gewoon kon doorgaan omdat volgens hem, de Flora-en Faunawet niet gold voor de Eemerwaard. Ook verklaarde hij dat de Vogelbescherming Nederland een rapport had uitgebracht waarin stond dat een kwartier lang afsteken van professioneel vuurwerk geen effect heeft op de vogelstand en dat op die grond de vergunning was verleend.

Om 22.25 uur barstte het grote vuurwerk knallend en gillend los, een kwartier lang.

De stichting heeft de volgende dag met de organisatie Vogelbescherming Nederland contact opgenomen waaruit bleek dat dit rapport helemaal niet bestaat.

De stichting zal bij de politie aangifte doen.

Zie: vuurwerk-filmpje op YouTube