Nieuws

Trekkertrek-evenement Eemdijk in beschermd Stiltegebied

Dat B&W Bunschoten een vergunning afgeeft om in het broedseizoen èn in een officieel door de provincie Utrecht aangewezen Stiltegebied, de Trekkertrek Eemdijk Eemdijk te houden is heel erg dom. Het gebeurde in het weilandengebied langs de Eem, aan de Maten in Eemdijk.

De Stichting Behoud de Eemvallei werd vorige week donderdag getipt dat voor zaterdag 22 mei 2009 deze tractorenwedstrijd stond te gebeuren en ook daadwerkelijk is gehouden met ongeveer 175 deelnemers. Het is uiterst nadelig voor de weidevogelstand omdat het broedseizoen nog volop aan de gang is. Het weilandgras bleek daar al te zijn gemaaid. Erop waren twee lange stroken verse grond aangebracht voor de tractoren. Het was duidelijk dat de organisatie was neergestreken, het gebied was met hekken afgezet, een grote feesttent was opgesteld enz. Om het terrein heen waren die donderdag tientallen weidevogels te zien en op het terrein zelf zaten een paar kieviten.

De betreffende locatie ligt nota bene slechts een paar honderd meter vanaf het beschermde ‘Natuurmonument Eemmeer’ dat een Natura 2000-gebied is en waar speciale aandacht is voor vogelsoorten die uit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. LNV-Minister Verburg wees op 4 januari 2010 officieel dat Natura 2000-gebied aan.

De gemeente Bunschoten gaf bij monde van een ambtenaar al toe, te hebben verzuimd om de vereniging Trekkertrek Eemdijk erop te wijzen dat zij naast de al verleende APV-vergunning, ook een ontheffing Flora- en Faunawet moest aanvragen. Over de ontbrekende ontheffing van de Provinciale Milieu Verordening voor het Stiltegebied werd met geen woord gerept.

Alles doet de stichting om de Eemvallei te beschermen maar de gemeente Bunschoten heeft kennelijk niet goed nagedacht over hogere wet- en regelgeving dan hun eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV), namelijk de hogere Flora- en Faunawet en de Provinciale Milieu Verordening (PMV). De stichting besprak de zaak met Algemene Inspectie Dienst (AID) die afgelopen zaterdag direct in actie te kwam. Zij onderzochten de zaak en nemen contact op de Dienst Regelingen van het LNV vanwege de nodige ontheffing voor de Flora- en Faunawet.