Nieuws

Nu volop genieten in vogelkijkhut aan de Eem

Het Waterschap Vallei & Eem heeft maandag 12 juli aan een zijarm van de Eem, een houten vogelkijkhut geplaatst. Hij staat ter hoogte van Zuidereind 35 te Baarn, vlakbij gemaal Zeldert. Naast de vogelkijkhut is een wilgenvlechtscherm aangebracht waardoor je onopvallend voor watervogels naar de hut kunt lopen. Eenmaal in de hut, kun je zittend of staand, via luikjes over het water, een zijarm van de Eem, uitkijken.

De zijarm bestaat deels uit een waai die in 1895 tijdens een dijkdoorbraak ontstond. Het water brak met veel geweld door de dijk waarna het kolkende water achter de dijk een diep gat veroorzaakte. Deze plek vormt nu een rustige omgeving voor watervogels, vooral ook voor wintergasten omdat dit open water ’s winters niet zo snel bevriest.

De daar meest voorkomende vogels zijn wilde eend, Grote Canadese gans, zwarte zwaan, slobeend, fuut, wintertaling, aalscholver, grauwe gans, ijsvogel, smient, krakeend, kuifeend, en de kleine zwaan die straks weer uit het Russische Nova Zembla hierheen vliegt om te overwinteren.

De vogelkijkhut is een initiatief van het Waterschap Vallei & Eem, IVN Eemland, Natuurmonumenten en familie Van den Hengel van boerderij Netelenburch (met terras/ roeibootverhuur), Zuidereind 35. Architectenbureau Groenesteijn uit Baarn maakte belangeloos het ontwerp voor de vogelkijkhut.

De hut ligt in de route van het klompenpad, het Netelenburchpad.