Nieuws

Open brief Vogelwacht Utrecht / afd. Amersfoort: “Wie kan je nog vertrouwen”

In 2009 heeft de Vogelwacht Amersfoort een broedvogelinventarisatie gemaakt van het buitengebied van Hoogland-West. Volgens de regelen der kunst hebben wij alle broedvogels van dit buitengebied in kaart gebracht. Dertien keer hebben we het gebied dekkend bezocht en elke vogel die we zagen of hoorden genoteerd. Al die gegevens zijn uitgewerkt in een rapport met het daarbij behorende verhaal en de verspreidingskaartjes. Feiten!

Tevens onderzochten we hoeveel vogelsoorten de laatste 25 jaar zijn verdwenen. Bijna 20 soorten waren er niet meer en alleen het Waterhoen was erbij gekomen. Niet te weerleggen feiten!

Het leek het ons geen overbodige luxe om deze feiten aan te leveren. Gezien de kortzichtige en onzalige plannen die er ontwikkeld worden met betrekking tot een golfbaan waaraan dit prachtige Hooglandse buitengebied opgeofferd moet worden. De conclusies van het rapport werden aan de leden van de raad toegestuurd en in de publiciteit gebracht.

Maar de plannenvoorbereiding ging door. Politieke partijen waren voor en tegen. We hebben samen met anderen bezwaren gemaakt, maar deze zijn weggewimpeld.

O ja, er waren ook nog verkiezingen en er moest daarna een college gevormd worden. Tegenstanders van de golfbaan waren ineens voorstanders, we hebben het ze twee weken geleden nog horen zeggen: “we zijn tegen de golfbaan maar we hebben nu eenmaal college-afspraken gemaakt dus zijn we nu voor”!! Kiezersbedrog?? Hoe komt u er bij! Hoe kan je dit met droge ogen verkondigen! BPA, D66, PvdA, CDA, CU, GroenLinks allemaal goed gedaan hoor!! Het was één groot gratis theaterstuk. Moet dit betrouwbare politiek voorstellen?

De toekomstige golfbaanexploitant liet een quick-scan uitvoeren om aan te tonen dat er helemaal geen bijzondere natuur aanwezig is. Dat het geen aaneenschakeling is van mooie, bijzondere biotoopjes. IJsvogel?? Hoezo, niet gezien hoor! En het bureau dat dit uitvoert, schrijft wat de opdrachtgever wil en neemt niet eens kennis van de door ons uitgevoerde inventarisatie. Wie betaalt bepaalt, of anders: je bijt toch niet de hand die je voedt? Eén van de meest fervente (particuliere) tegenstanders is inmiddels met een levenslang gratis lidmaatschap omgekocht en golft de rest van z’n leven.

En zelfs de raadsleden, hoe goed geïnformeerd wil je zijn, twijfelen aan de juistheid van de door ons geleverde feiten. Elke fractie kreeg ons rapport. Iedereen draait, iedereen probeert de politieke leugen zo mooi mogelijk te verpakken. Het duurt toch nog wel even voor er weer verkiezingen zijn!

Wij van de Vogelwacht hebben ons lesje geleerd. We gaan weer lekker vogels kijken en wat onderzoek doen. We zullen een ander plekje zoeken om stadgenoten de IJsvogel, de Spotvogel, de Braamsluiper, de Kleine karekiet of de Ringmus te laten zien. Het is net als bij de gemeenteraad, uiteindelijk blijven alleen de eksters en kraaien over.